Valpar väntas i slutet av oktober/början november. Leverans i jul/nyår!

Läs mer under "valpplaner"

.............................................................................

Exciting litter is expected end of October/begining November

- read more in the "plans" tab.